Aperium

Het online communiceren met apparaten neemt in hoog tempo toe. Echter, het online brengen van deze apparaten is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Beveiliging van data tegen hackers, eenvoud van installatie en het gecontroleerd inkoppelen van menselijke dienstverlening op afstand, vormen noodzakelijke voorzieningen in de hedendaagse technische ontzorging.
 
Aperium Secure Online bestaat uit het krachtige Aperium Platform en de CrossConnect, een intelligente router box met ingebouwde firewall, die de (IoT) apparaten aan het  Aperium platform koppelt.

Hoe werkt het     
Voor wie