Over Triplence

In een wereld waar steeds meer apparaten online communiceren, richt Triplence zich met een universele en beveiligde platform-oplossing op zakelijke Internet of Things (IoT) toepassingen toegesneden op de sectoren beveiliging (object, techniek, zorg) en gebouwbeheer.
 
Tegen 2020 zijn naar verwachting ca. 50 miljard apparaten aan het internet gekoppeld. Echter, het overgrote deel hiervan is niet of nauwelijks beveiligd en/of kan niet door professionele dienstverleners worden benaderd. Het Aperium Secure Online platform slaat de veilige en betaalbare brug tussen fysieke- en IT beveiliging, op een wijze waarop ook non-IT professionals dit kunnen toepassen.
 

Door een gecontroleerde koppeling tussen mens en apparaat, kunnen de juiste gegevens op het juiste tijdstip bij de juiste dienstverlener worden gebracht zodat op basis van real-time informatie de gepaste opvolging kan plaatsvinden. Door Aperium te combineren met intelligente oplossingen (audio, video, data) kan de markt voor fysieke en internetbeveiliging haar bedrijfsprocessen optimaliseren en daarmee effectiever en efficiënter inrichten.
 
De gecombineerde koppeling tussen alarmsensoren en observatiecamera’s is hiervan een illustratief voorbeeld. In de alarmeringsbranche blijkt meer dan 95% van de inbraakalarmen loos alarm en staat 99% van de bestaande camera’s niet in verbinding met de primaire schakels van de opvolgingsketen (gebruikers, meldkamers, manbewakers en politie). Aperium voorziet in deze online-koppeling als toevoeging op bestaande installaties van inbraak- en branddetectie en camera’s.
 
Het Aperium-platform creëert toegevoegde waarde voor partners opererend in:
  • Inbraak/brandalarmering ondersteund met real-time video, voor meldkamers en opvolging.
  • Preventieve terreinbewaking met 24/7 slimme observatie-camera’s.
  • Service-op-afstand voor gebouw technische installaties (klimaat, energiebeheer, verlichting, ..)
  • Zorg-op-afstand, gericht op de trend van ‘langer-thuis-wonen’.
De inbedding van moderne techniek in dergelijke werkprocessen vormt de specialisatie van het Triplence team.
Triplence is een jong en gespecialiseerd technologiebedrijf met een unieke IoT-propositie voor breed inzetbare business applicaties. De oplossing is universeel en internationaal inzetbaar, dankzij verankering in (web)technologische standaardisering.
 

Privately connecting Things & People